Học tập làm theo lời Bác >> Văn hóa - Xã hội

Người thương binh làm theo lời Bác

25/08/2023 08:44:10 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h