Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

I. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái gồm:

 1. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

8. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản;

 2. Chi cục Kiểm lâm;

 9. Trung tâm Khuyến nông;

 3. Chi cục Thuỷ lợi;

 10. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi;

 4. Chi cục Phát triển nông thôn;

 11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu;

 5. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

 12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

 6. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

 13. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.

 7. Chi cục Thủy sản;

 

II. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Giám đốc:

Ông Đinh Đăng Luận - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Số điện thoại: 0216 3852422

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực quản lý của ngành. Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; xây dựng chính sách; xây dựng cơ bản; thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, xây dựng nông thôn mới, bố trí dân cư, ngành nghề nông thôn, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thanh tra, pháp chế; khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng. Trực tiếp phụ trách  Phòng Kế hoạch tài chính; Phòng Quản lý xây dựng công trình, Thanh tra Sở, Chi cục Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi.

2. Các Phó giám đốc:

2.1. Ông Nguyễn Đức Điển: 

+ Số điện thoại cơ quan: 0293.892.231 

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và thú y; Thủy sản và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi.

2.2. Ông Nguyễn Thái Bình

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp; cải cách hành chính, công nghệ thông tin và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Trực tiếp phụ trách các đơn vị Chi cục Kiểm lâm; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

III. Các phòng chuyên môn  thuộc Sở:

1. Văn phòng:

* Chánh Văn phòng: Ông Nguyễn Xuân Huy 

+ Phụ trách chung toàn bộ hoạt động của Văn phòng

* Các Phó chánh Văn phòng:

- Ông Phạm Duy Quang

+ Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, chế độ chính sách, thi đua - Khen thưởng.

- Ông  Lê Tuấn Kiên

+ Phụ trách công tác Công nghệ thông tin; Văn thư - Lưu trữ; ATVSLĐ; Văn hóa, thể thao; Bộ phận phục vụ

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

+ Số điện thoại: ĐTCQ 0216 3851590 

*Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kiên Cường

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Các Phó trưởng phòng:

- Bà  Đào Thị Anh Nhàn

- Ông Phạm Thanh Mừng.

3. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

* Trưởng phòng: Ông Hoàng Trung

- Phụ trách chung các hoạt động của phòng

* Phó trưởng phòng:

- Ông Hoàng Vũ Hải

 4. Phòng Thanh tra:

* Chánh thanh tra: Ông Nguyễn Công

 - Số ĐTCQ: 0216 3857254

- Phụ trách chung, trực tiếp chỉ đạo công tác thanh tra hành chính, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo.  

* Các Phó Chánh thanh tra:

- Ông Lưu Xuân Huy

- Ông Nguyễn Hồng Phú

IV. Các đơn vị HCSN thuộc Sở:

1. Chi cục Thuỷ lợi:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852536

* Chi cục trưởng: Ông Phạm Quốc Hưng

- Số ĐTCQ: 0216 3851003

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Bà Đoàn Kim Oanh    

+ ĐTCQ: 0216 3855930 

- Ông Trần Anh Văn

2. Chi cục Kiểm lâm:

* Chi cục trưởng: Ông Kiều Tư Giang

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852341

* Các Phó Chi cục trưởng:

- Ông Vũ Tá Luân

3. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3850811

* Chi cục trưởng: Ông Nhâm Xuân Trường

* Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Văn Toàn

  ĐTCQ: 0216 3890956 

 4. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852277

* Chi cục trưởng: Ông Đàm Duy Đức

* Phó Chi cục trưởng: Ông Ninh Trần Phương

5. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216. 3866. 330

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Hoà

* Các Phó Chi cục trưởng: 

- Bà Hoàng Yến 

- Ông Phạm Đình Vinh

6. Chi cục Thuỷ sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3885155

* Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

- Số ĐTCQ: 0216 3885796                   

- DĐ: 0912.238.435

* Phó Chi cục trưởng: Ông Hoàng Ngọc Đại

7. Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản

Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái        

ĐTCQ: 0216 3892629

* Chi cục trưởng: Ông Bùi Mạnh Hùng

* Phó Chi cục trưởng:

- Bà Nguyễn Thị Thúy

8. Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3852088

* Giám đốc: Hoàng Văn Thông

 - Số ĐTCQ: 0216 3853788 

* Các Phó giám đốc:

- Ông Đặng Thành Trung

- Ông Hà Văn Lương

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi:

- Địa chỉ: Xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình.

* Giám đốc: Ông Lại Thế Hùng

* Phó giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Tuấn 

 10. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216 3876134

* Giám đốc: Ông Đào Công Trình

- ĐTCQ: 0216.3876.154

* Các Phó giám đốc:

+ Ông Lại Văn Quang     

+ Ông Nguyễn Thành Đô

 11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải:

- Địa chỉ: Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- ĐTCQ: 0216.3878.278

* Giám đốc: Ông Nguyễn Tư Khoa

+ ĐTCQ: 0216.3878.242 

* Phó giám đốc: Nguyễn Anh Phương

12. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

- Địa chỉ: Xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- ĐTCQ: 0216.3852.500

* Giám đốc: Ông Tô Xuân Quý

+ Phụ trách chung các hoạt động của đơn vị

* Các Phó giám đốc: 

+ Ông Nguyễn Tiến Thành

+ Ông Nguyễn Công Thành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h