Tổ chức bộ máy

09/12/2016 11:16:37 Xem cỡ chữ

I. Bộ máy và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái gồm:

1. Lãnh đạo Sở và các phòng chuyên môn;

8. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường;

2. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;

9. Trung tâm Khuyến nông;

3. Chi cục Chăn nuôi và Thú y;

10. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi;

4. Chi cục Kiểm lâm;

11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu;

5. Chi cục Thủy sản;

12. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải.

6. Chi cục Thuỷ lợi;

13. Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng.

7. Chi cục Phát triển nông thôn;

 

II. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

1. Giám đốc:

Ông Đinh Đăng Luận - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

- Điện thoại: 0216. 3852.416

- Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo điều hành chung các lĩnh vực quản lý của ngành. Trực tiếp phụ trách công tác quy hoạch, kế hoạch, tài chính; xây dựng chính sách; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật cán bộ; thanh tra, pháp chế; khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng. Trực tiếp phụ trách Phòng Kế hoạch tài chính; Thanh tra Sở; Chi cục Phát triển nông thôn; Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

2. Các Phó giám đốc:

2.1. Ông Nguyễn Đức Điển

- Điện thoại: 0216. 3852.416

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chăn nuôi và thú y; Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; khuyến nông; giống cây trồng, vật nuôi; kinh tế hộ, kinh tế hợp tác, kinh tế trang trại, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP); chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; Chương trình an ninh lương thực; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; công tác khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Trực tiếp phụ trách Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản; Trung tâm Khuyến nông; Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi.

2.2. Ông Nguyễn Thái Bình

- Điện thoại: 0216. 3852.416

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực Lâm nghiệp; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phát triển ngành nghề nông thôn; cải cách hành chính, chuyển đổi số, chính quyền điện tử, Chương trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Dự án quản lý rừng bền vững và đa dạng sinh học nhằm giảm thải khí CO2 (KFW8); công tác an ninh quốc phòng, dân quân tự vệ và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Trực tiếp phụ trách Văn phòng Sở; Chi cục Kiểm lâm; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu; Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải; Quỹ bảo vệ và phát triển rừng.

2.3. Ông Nguyễn Xuân Sang

- Điện thoại: 0216. 3852.416

- Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở phụ trách lĩnh vực thủy lợi, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; phòng chống thiên tai; thủy sản; công tác thẩm định các dự án nông nghiệp và phát triển nông thôn; xây dựng cơ bản; công tác quy hoạch và bố trí dân cư, di dân tái định cư và các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Trực tiếp phụ trách Phòng Quản lý xây dựng công trình, Chi cục Thủy lợi, Chi cục Thủy sản, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

III. Các phòng chuyên môn  thuộc Sở:

1. Văn phòng:

- Điện thoại: 0216. 3852.416

- Chánh Văn phòng: Ông Phạm Duy Quang

- Các Phó chánh Văn phòng: 

+ Ông  Phạm Thế Ánh

+ Ông Nguyễn Thế Mạnh

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Kiên Cường

- Các Phó trưởng phòng:

+ Bà  Đào Thị Anh Nhàn

+ Ông Phạm Thanh Mừng.

3. Phòng Quản lý xây dựng công trình.

- Trưởng phòng: Ông Hoàng Trung

- Phó trưởng phòng: Ông Hoàng Vũ Hải

4. Thanh tra Sở:

- Chánh Thanh tra: Ông Nguyễn Công

- Các Phó Chánh thanh tra:

+ Ông Lưu Xuân Huy

+ Ông Nguyễn Hồng Phú

IV. Các đơn vị HCSN thuộc Sở:

1. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

- Địa chỉ: Phường Yên Thịnh, TP Yên Bái.

- Điện thoại: 0216. 3866. 330

- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Xuân Huy

- Phó Chi cục trưởng: Ông Phạm Đình Vinh

2. Chi cục Chăn nuôi và Thú y:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3852277

- Chi cục trưởng: Ông Đàm Duy Đức

- Phó Chi cục trưởng: Ông Ninh Trần Phương

3. Chi cục Kiểm lâm:

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3852341

- Chi cục trưởng: Ông Kiều Tư Giang

- Phó Chi cục trưởng: Ông Vũ Tá Luân

- Phó Chi cục trưởng: Ông Vũ Minh Phúc

4. Chi cục Thuỷ sản:

- Địa chỉ: Thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3885155

- Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Ngọc Thắng

- Phó Chi cục trưởng: Ông Hoàng Ngọc Đại

5. Chi cục Thuỷ lợi:

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3852536

- Chi cục trưởng: Ông Phạm Quốc Hưng

- Phó Chi cục trưởng: Ông Trần Anh Văn

6. Chi cục Phát triển nông thôn:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3850811

- Chi cục trưởng: Ông Nhâm Xuân Trường

- Phó Chi cục trưởng: Bà Nguyễn Thị Thúy

7. Chi cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, TP Yên Bái        

- Điện thoại: 0216 3892629

- Chi cục trưởng: Ông Bùi Mạnh Hùng

- Phó Chi cục trưởng: Ông Hoàng Văn Toàn

8. Trung tâm Khuyến nông:

- Địa chỉ: Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3852088

- Giám đốc: Hoàng Văn Thông

- Các Phó giám đốc:

+ Ông Đặng Thành Trung

+ Ông Hà Văn Lương

9. Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi:

- Địa chỉ: Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

- Giám đốc: Ông Lại Thế Hùng

- Phó giám đốc: Ông Nguyễn Quốc Tuấn 

10. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Trạm Tấu:

- Địa chỉ: Thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0216 3876134

- Giám đốc: Ông Đào Công Trình

- Các Phó giám đốc:

+ Ông Lại Văn Quang     

+ Ông Nguyễn Thành Đô

11. Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Mù Cang Chải:

- Địa chỉ: Ngã Ba Kim, xã Púng Luông, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

- Điện thoại: 0216.3878.278

- Giám đốc: Ông Nguyễn Tư Khoa

- Phó giám đốc: Nguyễn Anh Phương

- Phó giám đốc: Nguyễn Hùng Sơn

12. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

- Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái

- Điện thoại: 0216.3852.500

- Giám đốc: Ông Tô Xuân Quý

- Các Phó giám đốc: 

+ Ông Nguyễn Tiến Thành

+ Ông Nguyễn Công Thành

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h