Giới thiệu chung

09/12/2016 11:10:46 Xem cỡ chữ

Tên cơ quan

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ

Phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Điện thoại

0216 3852416

Fax

0216 3852681 – 0216 3851881

Emai

sonongnghiepptnt@yenbai.gov.vn hoặc vpsnongnghiepyb@gmail.com

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h