Học tập làm theo lời Bác >> Văn hóa - Xã hội

Cuộc thi tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác diễn ra từ tháng 9

24/08/2023 03:32:36 Xem cỡ chữ Google

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2023 sẽ diễn ra từ tháng 9 đến tháng 12/2023.

Thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lang Thíp (Yên Bái) cùng nhau chăm sóc vườn rau để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, giúp các em có đầy đủ chất dinh dưỡng, phát triển toàn diện, phục vụ việc học tập.

Thầy và trò Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Lang Thíp (Yên Bái) cùng nhau chăm sóc vườn rau để nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh bán trú, giúp các em có đầy đủ chất dinh dưỡng, phát triển toàn diện, phục vụ việc học tập.

 

Cuộc thi có mục đích tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành giáo dục, nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII.

 

Đồng thời, tuyên truyền kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945, 19/8 2023); Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945, 2/9/2023) và kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng trong năm 2023.

 

Theo đó, cuộc thi được triển khai sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và du học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

 

Các cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể, cá nhân tham gia, góp phần lan tỏa cuộc thi này.

 

Nội dung cuộc thi tập trung những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; nội dung cơ bản trong "Di chúc" của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tác phẩm "Dân vận” và tác phẩm "Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

 

Đồng thời là những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam; những thành tựu, kết quả đạt được trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 37 năm đổi mới (1986-2023), những chủ trương lớn trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII...

 

(NDO)

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h