Học tập làm theo lời Bác >> Văn hóa - Xã hội

Phát động Cuộc thi trực tuyến “Đảng bộ tỉnh Yên Bái làm theo lời Bác”

24/08/2023 03:33:48 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h