Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Nâng cao chỉ số cải cách hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT

03/02/2021 11:03:08 Xem cỡ chữ Google

.

Công tác CCHC nhà nước của Ngành luôn được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban giám đốc Sở và các cấp lãnh đạo trong ngành. Thường xuyên có các văn bản chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện về các công tác: Chỉ đạo xây dựng các kế hoạch; chỉ đạo công tác rà soát, chuẩn hóa, công bố các thủ tục hành chính; chỉ đạo triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; chỉ đạo rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2021; chỉ đạo công tác xây dựng, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật; chỉ đạo công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; chỉ đạo thực hiện liên thông văn bản trên hệ điều hành tác nghiệp; công tác công nghệ thông tin, hiện đại hóa nền hành chính; quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; chỉ đạo công tác đưa các TTHC ra thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công của tỉnh; chỉ đạo thực hiện Chính quyền điện tử…

Tuy nhiên theo công bố của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tại Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 12/5/2021, chỉ số xếp hạng CCHC của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2020 đứng Thứ 17/19 sở, ban, ngành trong tỉnh. Để khắc phục tồn tại, hạn chế, phấn đấu cải thiện vị trí trong bảng xếp hạng của tỉnh cần Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước tới người dân nhằm nâng cao sự hiểu biết của người dân, tổ chức về lợi ích của công tác CCHC, cải cách thủ tục hành chính, việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến, qua đó, khuyến khích người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến để tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí, tạo điều kiện để người dân, tổ chức, doanh nghiệp tích cực góp ý, tham gia hoàn thiện thủ tục hành chính. Thường xuyên cập nhật việc công khai, niêm yết thủ tục hành chính; kết quả giải quyết TTHC; địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính; tiếp nhận phản ánh kiến nghị về cải cách hành chính, ... tại nơi tiếp nhận, xử lý, trả kết quả giải quyết TTHC; trên trang thông tin điện tử của Sở bảo đảm chính xác, rõ ràng, đầy đủ các danh mục và nội dung thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh Yên Bái ra quyết định công bố chuẩn hóa, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các tổ chức, cá nhân tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân, đồng thời có cơ sở, điều kiện để thực hiện quyền giám sát quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của cá nhân, tổ chức quan tâm.

 

BAN BIÊN TẬP

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h