Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản

09/02/2023

Ngày 30/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bị bãi bỏ trong các lĩnh vực: Thú y; Lâm nghiệp; Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản thuộc phạm vị quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h