Tin Hoạt động >> Chăn nuôi và Thú y

Yên Bái tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý trường hợp sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, giết mổ gia súc

25/08/2023 09:12:19 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h