Tin Hoạt động >> Chăn nuôi và Thú y

Hơn một nửa nguồn kinh phí Nghị quyết 69 dành hỗ trợ các mô hình chăn nuôi

25/08/2023 09:08:37 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h