Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp thường kỳ Quý I năm 2019

04/05/2019 09:59:41 Xem cỡ chữ Google

.

Ngày 03/4/2019, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tổ chức phiên họp thường kỳ, sơ kết đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các thành viên Hội đồng quản lý, Ban kiểm soát, lãnh đạo Ban điều hành Quỹ và lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh.

3 tháng đầu năm 2019, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, thu 26.817,5 triệu đồngtiền dịch vụ môi trường rừng, đạt trên 21% kế hoạch cả năm, tăng 443,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp nhận trên 7,7 triệu đồng tiền trồng rừng thay thế; ký lại 05/27 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng với các đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và xác định nhiệm vụ quý II năm 2019, giao Ban điều hành triển khai thực hiện, đó là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trườngđa dạng bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, phù hợp thực tiễn; tập trungchi trả tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho bên cung ứng cung ứng dịch vụ môi trường rừng, với số tiền 118.712,0 triệu đồng, thông qua tài khoản ngân hàng, giao dịch thanh toán điện tử đảm bảo khách quan, minh bạch, hiệu quả và an toàn; tăng cường đôn đốc các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng kê khai, nộp tiền dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định; xây dựng phương án tự chủ tài chính của giai đoạn 2019-2021 trình Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh giao quyền tự chủ và phân loại đơn vị sự nghiệp đối với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đảm bảo đúng quy định hiện hành. ...

                                                                                                                                                                                                                   Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h