Yên Bái: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng

01/03/2022

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và PTNT, đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã trồng mới rừng được trên 4.458 ha; đạt 28,8%.