Tin Hoạt động >> Chính trị

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII

26/10/2020 08:29:45 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h