Nông thôn mới >> Văn hóa - Xã hội

Đề án làm nhà cho hộ nghèo và cận nghèo góp phần xây dựng nông thôn mới

24/08/2023 04:12:30 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h