Nông thôn mới >> Văn hóa - Xã hội

Ra quân điểm cấp tỉnh “Ngày cao điểm chung tay xây dựng nông thôn mới" tại xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên

24/08/2023 04:05:24 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h