Nông thôn mới >> Nông lâm nghiệp

Thịnh Hưng chung sức hoàn thành xã nông thôn mới nâng cao

12/04/2022 04:18:01 Xem cỡ chữ Google
Năm 2017, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới (NTM) và đang phấn đấu đến tháng 11 năm 2022 hoàn thành và ra mắt xã nông thôn mới nâng cao (NTMNC).

Nhân dân thôn Hơn, xã Thịnh Hưng bê tông hóa đường giao thông nông thôn.

Ông Trần Anh Hải - Bí thư Đảng ủy xã Thịnh Hưng cho biết: Ngoài việc  tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao hơn nữa các tiêu chí đã đạt chuẩn xã NTM, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, huy động nguồn lực xã hội hóa, tập trung phát triển kinh tế, mở mang các ngành nghề, dịch vụ tạo việc làm và nâng cao hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. 

Theo đó, Đảng ủy xã chỉ đạo UBND xã ban hành Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 1/3/2022 xác định rõ nội dung công việc, giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức phối hợp với các thôn tổ chức thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xác định rõ trách nhiệm, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu về kết quả xây dựng NTM, đặc biệt coi trọng vai trò chủ thể của người dân. 

Căn cứ trên các nội dung, kế hoạch, nhiệm vụ được giao, Đảng ủy xã chỉ đạo thôn Hơn, thôn Đào Kiều 1 làm điểm để hoàn thành và ra mắt thôn NTM kiểu mẫu vào cuối quý III năm 2022. Bà Nguyễn Thị Nguyệt - Trưởng thôn Hơn cho biết: "Khi nhận được Kế hoạch của Đảng ủy, chúng tôi đã tổ chức họp dân để quán triệt nội dung Kế hoạch. Đồng thời giao cho các chi hội, đoàn thể tuyên truyền vận động nhân dân tham gia đóng góp tiền, công lao động để xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng nông thôn”. 

Do chủ yếu là sản xuất nông nghiệp; bởi vậy, thôn Hơn tập trung vận động nhân dân phát triển kinh tế đồi rừng, cây ăn quả, mở rộng quy mô chăn nuôi đại gia súc, gia cầm để tăng thêm thu nhập. Nhờ đó đến nay, thôn đã phát triển được gần 10 ha cây ăn quả, gần 20 ha rừng trồng, thành lập được 1 tổ hợp tác nuôi ong mật với 10 hộ tham gia, với thu nhập bình quân 60 - 70 triệu đồng/năm; 4 mô hình kinh tế tổng hợp vườn - ao - chuồng - rừng, mỗi mô hình cho thu nhập bình quân 100 triệu đồng/năm, trên 70% số hộ có mức sống khá và giàu. Đến nay, thôn Hơn đã hoàn thành 80% các tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu. 

Xác định xây dựng NTMNC là nhiệm vụ chính trị quan trọng, nên căn cứ vào điều kiện thực tế, Thịnh Hưng đã xây dựng kế hoạch cụ thể từng tháng, quý và hàng năm. Trong đó, nội dung chủ yếu tập trung phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, tạo điều kiện để xã xây dựng và hoàn thành các tiêu chí NTMNC. 

Theo đó, dựa trên điều kiện thực tế và đặc thù từng thôn, xã vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế đồi rừng, cây ăn quả, nuôi ong mật, chăn nuôi thủy sản, gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại… 

Đến nay, xã đã quy hoạch được diện tích trồng cây ăn quả 67 ha; cây lâm nghiệp 70 ha, nuôi thủy sản 149 ha; thành lập được 1 hợp tác xã nuôi ong mật với 20 thành viên; có 10 mô hình chăn nuôi vườn - ao - chuồng - rừng theo quy mô trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Năm 2022, ngoài nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã huy động khoảng 250 triệu đồng để tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các tiêu chí NTMNC, phấn đấu nâng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/người/năm, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 1%. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h