Lịch tiếp công dân

Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

(14/12/2022)

Lịch tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2023

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h