Tin Hoạt động

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp

Công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp

04/11/2022

Ngày 29/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 698/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp

Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp

04/11/2022

Ngày 10/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản

Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung mức phí lĩnh vực thủy sản

04/11/2022

Ngày 26/01/20222, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quyết định số 133/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung mức phí trong lĩnh vực thủy sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi

Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi

04/11/2022

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 59/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực thủy lợi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h