Tin Hoạt động

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

18/01/2023

Ngày 11/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 38/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi

04/11/2022

Ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật

04/11/2022

Ngày 23/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1656/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y

04/11/2022

Ngày 07/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h