Tin Hoạt động

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thủy lợi

16/08/2023

Ngày 09/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1409/QĐ-UBND Về việc đề nghị công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn

16/08/2023

Ngày 03/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường

16/08/2023

Ngày 22/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1065/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y

Công bố danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Thú y

16/08/2023

Ngày 15/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái.

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn

Công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Phát triển nông thôn

16/08/2023

Ngày 14/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 184/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h