Nông thôn mới >> Kinh tế

Yên Bình phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới

08/03/2017 09:33:57 Xem cỡ chữ Google
Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình phát động phong trào thi đua “Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới (Phú Thịnh, Thịnh Hưng, Vĩnh Kiên, Bạch Hà, Mông Sơn, Văn Lãng, Yên Bình, Vũ Linh, Phúc An, Cảm Ân). Các xã còn lại phấn đấu đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Yên Bình sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của từng xã. Tiến hành rà soát các tiêu chí còn mang tính hình thức, chưa hiệu quả để có giải pháp khắc phục; tiêu chí nào chưa đạt mà theo lộ trình phải đạt thì xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, phát huy cao sự tham gia tích cực chủ động của nhân dân và sự quan tâm của toàn xã hội.

Đặc biệt tập trung huy động nguồn lực để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, nước sinh hoạt, trường học, trạm y tế, nhà văn hóa thôn, phù hợp với nguồn lực, đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của cộng đồng dân cư.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 xây dựng 160 km đường bê tông nông thôn; kiên cố hóa 37 km kênh mương nội đồng, sửa chữa nâng cấp các công trình thủy lợi; xây dựng 23 trường Mầm non, 22 trường Tiểu học, 26 trường Trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp, xây mới 3 - 5 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia; cải tạo, nâng cấp 50 km đường điện hạ áp, lắp đặt 10 máy biến thế; xây dựng 3 nhà văn hóa xã, 30 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn; nâng cấp 3 - 5 chợ đạt chuẩn; xây dựng 05 trụ sở Ủy ban nhân dân xã; vận động nhân dân xây dựng 1.200 nhà ở đạt tiêu chí nông thôn mới.

Tập trung chỉ đạo chuyển dịch nhanh cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo vùng sản xuất hàng hóa, gắn phát triển vùng nguyên liệu với xây dựng cơ sở chế biến, trọng tâm là thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững, đẩy mạnh phát triển kinh tế vùng hồ Thác Bà nhằm tăng nhanh thu nhập cho cư dân nông thôn. Tiếp tục triển khai và nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn, phát triển các làng nghề truyền thống, xây dựng các Hợp tác xã nông nghiệp.

Trong giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện: Quy hoạch trồng mới 1.000 ha quế ở 5 xã (Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Tân Nguyên); trồng 500 ha tre măng Bát độ tại 10 xã (Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Phúc An, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Tân Nguyên, Đại Đồng); trồng 500 ha cây ăn quả có múi tại 11 xã (Đại Minh, Hán Đà, Yên Bình, Bạch Hà, Vũ Linh, Vĩnh Kiên, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Tích Cốc, Xuân Long, Ngọc Chấn); quy hoạch 500 ha mặt nước hồ Thác Bà để nuôi cá quây lưới và đóng mới 250 lồng nuôi cá tại 19 xã, thị trấn (Hán Đà, Vĩnh Kiên, Vũ Linh, Phúc An, Yên Thành, Xuân Lai, Mỹ Gia, Cảm Nhân, Phúc Ninh, Ngọc Chấn, Xuân long, Thịnh Hưng, Đại Đồng, Tân Hương, Cảm Ân, Bảo Ái, Mông Sơn, thị trấn Thác Bà, thị trấn Yên Bình); chuyển đổi một số diện tích trồng chè, trồng lúa, trồng sắn kém hiệu quả sang trồng các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn...

Về văn hóa -  xã hội -  môi trường: Huyện sẽ tiếp tục quy hoạch sắp xếp lại mạng lưới trường lớp học, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục ở các bậc học. Huy động học sinh ra lớp ở các bậc học đạt tỷ lệ cao. Nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục Trung học sơ sở và duy trì chất lượng các trường đã đạt chuẩn Quốc gia; Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư; xây dựng, ra mắt trên 50 làng văn hóa và duy trì, nâng cao chất lượng số làng văn hoá đã được công nhận; Quan tâm đào tạo và bố trí việc làm cho lao đông nông thôn, đảm bảo số lao động được tạo việc làm bình quân hàng năm đạt 2.800 người; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc gia về y tế, dân số; Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân. Phấn đấu tỷ lệ hộ dân cư dùng nước hợp vệ sinh đến năm 2020 đạt 93%. Xây dựng 05 khu thu gom xử lý rác thải tập trung, 05 nghĩa trang tập trung…

 

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h