Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Yên Bình: 666 mô hình tiêu biểu làm theo lời Bác

08/03/2017 10:28:20 Xem cỡ chữ Google
Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, toàn huyện Yên Bình có 666 mô hình cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Mô hình nuôi bò của gia đình chị Quyền Thị Vụ ở xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình mỗi năm cho thu nhập 100 triệu đồng

Sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong toàn huyện Yên Bình đã vận dụng vào thực tiễn nhiều cách làm hay, sáng tạo, thiết thực nên đạt nhiều kết quả trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Nhờ vậy, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03, toàn huyện Yên Bình có 666 mô hình cá nhân và tập thể điển hình tiên tiến tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tập trung vào phát triển kinh tế, làm đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, an ninh trật trự và phong trào vì cuộc sống cộng đồng...

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h