Học tập làm theo lời Bác >> Chính trị

Bước chuyển quan trọng ở Yên Bái

08/03/2017 10:23:19 Xem cỡ chữ Google
Học và làm theo Bác không phải từ những việc cao xa gì mà đơn giản chỉ là tiết kiệm từ sinh hoạt, mua sắm ở mỗi gia đình, là sử dụng ngân sách, tài sản công hợp lý trong mỗi cơ quan cho tới việc tự mình kiểm điểm xem bản thân còn thiếu sót gì trong công tác, đã đối xử thân mật, hòa nhã với anh em, đồng nghiệp hay chưa. Đặc biệt, khi thấy anh em, đồng nghiệp mắc khuyết điểm thì góp ý, phê bình ra sao để giúp họ dễ tiếp thu, sửa đổi...

Cán bộ, đảng viên thuộc Chi bộ Phòng 3 - Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trao đổi các nội dung trước khi ký cam kết học tập và làm theo lời Bác.

Đó là những tâm sự chân thành, xuất phát từ đáy lòng những cán bộ chủ chốt ở các cơ sở chi, đảng bộ vùng cao của tỉnh mà chúng tôi đã tổng hợp được sau những chuyến đi thực tế viết về hiệu quả của Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" được triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Có thể nói, chưa một chỉ thị, nghị quyết nào lại dễ hiểu, dễ nhớ và dễ đi vào cuộc sống của từng người dân cho tới cán bộ, đảng viên như Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị. Phải chăng, đó là hiệu ứng, là sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu sắc và quyết tâm thực hiện của đội ngũ cán bộ chủ chốt, của người đứng đầu khi phát huy hết vai trò trách nhiệm với Đảng, với dân.

Ông Nguyễn Công Sáu, sinh năm 1944, là cựu chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày hiện ở tổ 17, thị trấn Yên Bình kể lại những ngày bị tra tấn dã man trong khu biệt giam nơi địa ngục trần gian Côn Đảo tự hào khẳng định: "Thời đó, chúng tôi thắng địch, chính nhờ vào lời dạy của Bác Hồ kính yêu "Công tác chính trị, binh vận, địch vận phải đi đầu".

Sau này, được bà con bầu làm Bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ nhân dân mới thấy cái hay trong thực hiện lời dạy của Bác về công tác dân vận khéo. Học theo Bác, làm theo Bác việc gì cũng thành công". Đến nay, sau hơn 4 năm triển khai thực hiện "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trên địa bàn toàn tỉnh cho thấy, kết quả không chỉ tạo nên sự chuyển biến về đạo đức, tư chất, tác phong của mỗi cá nhân mà còn tạo được sự chuyển biến trên tất cả các lĩnh vực trong toàn Đảng và toàn xã hội. Đó chính là nền tảng và động lực tinh thần mạnh mẽ nhất thúc đẩy công cuộc đổi mới của đất nước đi đến thắng lợi vẻ vang hôm nay.

Công cuộc đổi mới đất nước do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội. Từ thành thị tới nông thôn, khoảng cách giàu - nghèo đã dần được rút ngắn. Các thôn, bản đồng bào dân tộc từ vùng thấp tới vùng cao cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, người dân đang có những điểm mới, điểm chung với những nỗ lực đầy sáng tạo trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Ấy chính là vì công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03 ở Yên Bái đã và đang được thực hiện với phương châm lấy việc cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân là mục tiêu, thước đo hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở. Khi cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng bộ tỉnh đều đã xây dựng cho mình kế hoạch tu dưỡng rèn luyện bằng những việc làm cụ thể thì đối tượng hưởng lợi sẽ chính là người dân ở cơ sở. Nhiều cán bộ học và làm theo Bác đã tự giác, gương mẫu, nghiêm túc thực hiện, tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc tại địa phương; đổi mới tác phong làm việc theo hướng gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải đáp những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để đề xuất, tham mưu, chỉ đạo giải quyết tốt công việc, xứng đáng là "người đầy tớ trung thành của nhân dân" như lời Bác Hồ dạy.

Đồng chí Phạm Thị Bích Thuận - Trưởng phòng Nghiệp vụ 4 (giải quyết khiếu nại, tố cáo) Thanh tra tỉnh tâm sự: "Có gần dân, sát dân mới rõ không phải việc gì lãnh đạo làm cũng đúng và không phải việc gì dân khiếu nại cũng sai. Quan trọng là cán bộ phải biết lắng nghe dân nói và gần dân để nói dân nghe, làm dân tin. Vì vậy, chúng tôi làm bất cứ việc gì cũng phải đặt mình vào vị trí người dân rồi mới tìm hiểu, đi sâu, nắm bắt vấn đề, nên có nhiều vụ việc tưởng như phức tạp nhưng đã được hòa giải ngay tại cơ sở".

Thực tế triển khai Chuyên đề của năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh" ở Yên Bái đã khẳng định việc lựa chọn và giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn được các cấp ủy trong toàn Đảng bộ triển khai gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và các cuộc vận động lớn, các chương trình mục tiêu quốc gia, các phong trào thi đua chung của toàn quốc, của từng ngành và từng địa phương theo hướng thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo phát triển đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành nhiều chủ trương, chính sách sát hợp với yêu cầu của thực tiễn, đáp ứng được nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển. Vì vậy, qua 4 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, toàn tỉnh đã có hơn 1.000 tập thể, cá nhân được tuyên dương, khen thưởng. Theo đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh tiếp tục được nâng lên, tạo sự thống nhất và đồng thuận cao trong toàn Đảng và toàn xã hội.

 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h