Nông thôn mới >> Kinh tế

Yên Bái: 91 xã hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới

08/03/2017 08:54:15 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT – Đến nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 91 xã hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới.

Trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã phối hợp với các xã, đặc biệt là xã điểm xây dựng nông thôn mới tổ chức các khóa tập huấn tuyên truyền Luật Hợp tác xã cho cán bộ, trưởng thôn, bản, cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ, Hội Nông dân, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các sáng lập viên để tiến tới thành lập các hợp tác xã. Đồng thời bố trí nguồn vốn hợp lý do Liên minh quản lý hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã tại các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM, các xã có ít nhất 1 HTX hoặc tổ hợp tác trở lên đang hoạt động hiệu quả. Hiện nay toàn tỉnh có trên 2.600 tổ hợp tác tạo việc làm cho trên 20.000 lao động; 324 hợp tác xã, tạo việc làm thường xuyên cho 6.780 lao động với mức thu nhập bình quân đạt 35 triệu đồng/người/năm.

Các mô hình kinh tế tập thể có vai trò trung gian, kết nối để phát triển các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ở khu vực nông thôn. Vì vậy, tiêu chí 13 hoàn chỉnh, sẽ tác động rất lớn đến các tiêu chí khác và góp phần hoàn thành cho tiêu chí số 10 về thu nhập trong xây dựng nông thôn mới.

Thời gian tới tỉnh Yên Bái tiếp tục gắn việc phát triển hợp tác xã với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế, xã hội khác của tỉnh, tạo điều kiện cho các hợp tác xã được tham gia thực hiện các chương trình, dự án của địa phương.  Liên minh Hợp tác xã  tỉnh sẽ hỗ trợ, hướng dẫn giúp các tổ hợp tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành để đủ điều kiện nâng lên thành các hợp tác xã, để có đủ tư cách pháp nhân trong quan hệ giao dịch, xây dựng thương hiệu.

Phấn đấu năm 2017, toàn tỉnh có thêm 72 xã hoàn thành tiêu chí 13 về hình thức tổ chức sản xuất trong xây dựng nông thôn mới./.

 

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h