Nông thôn mới >> Kinh tế

LLVT tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới

08/03/2017 08:51:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh đã nghiên cứu quán triệt, cụ thể hóa vào nghị quyết lãnh đạo, xây dựng chương trình hành động; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện; đồng thời thành lập ban chỉ đạo, bộ phận giúp việc và tổ chức phát động phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” trong LLVT tỉnh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của LLVT trong công tác phối hợp và tham gia thực hiện một số nội dung, tiêu chí bảo đảm phù hợp, hiệu quả.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Đại Thắng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết: Bộ CHQS tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác quy hoạch, xây dựng các đề án phát triển kinh tế, xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và xây dựng tiềm lực kinh tế trong khu vực phòng thủ các cấp. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch, xác định đối tượng địa bàn; phối hợp với địa phương khảo sát, xác định phạm vi, nội dung tham gia; xây dựng quy chế hoạt động và triển khai thực hiện phong trào thi đua theo từng giai đoạn; xây dựng cơ sở điểm để tổng kết rút kinh nghiệm và nhân rộng.

Trên cơ sở 19 tiêu chí và 11 nội dung nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới do Chính phủ ban hành, Bộ CHQS tỉnh xây dựng kế hoạch xác định 5 nhóm nội dung, giải pháp tham gia thực hiện một số nội dung của 8/19 tiêu chí phù hợp với điều kiện, khả năng, bảo đảm sát với tình hình thực tế của LLVT địa phương; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể tổ chức đoàn công tác xuống cơ sở tuyên truyền, khảo sát cụ thể các tiêu chí, cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương bàn bạc, thống nhất, nội dung, biện pháp tập trung xây dựng tiêu chí nào trước, tiêu chí nào sau. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền địa phương cơ sở nắm chắc tình hình thực tế, xác định nội dung, chỉ tiêu và biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể từng năm, từng tiêu chí; đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời rút kinh nghiệm, đề ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Để thực hiện tốt chủ trương này, trong kế hoạch công tác quân sự, quốc phòng hàng năm Bộ CHQS tỉnh cũng như Ban CHQS các cấp đều xác định nội dung thực hiện phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng NTM” trên cơ sở đó huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp ngày công, trích quỹ tăng gia sản xuất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện các tiêu chí trong xây dựng NTM. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, tình hình nhân dân, tham mưu giải quyết kịp thời các vụ việc nảy sinh ngay từ cơ sở; phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính quyền và các tổ chức đoàn thể cơ sở vững mạnh, nâng cao vai trò lãnh đạo từ đảng bộ đến các chi bộ thôn bản; nâng cao năng lực quản lý, điều hành của chính quyền cơ sở; chất lượng hoạt động của các ngành, đoàn thể và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đặc biệt là, phát huy tốt vai trò trách nhiệm, xung kích đi đầu trong phát triển kinh tế hộ gia đình của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở như: Xây dựng các mô hình sản xuất chuyên canh, các ngành nghề truyền thống và phát triển kinh tế trang trại mang lại hiệu quả kinh tế cao để nhân dân học tập làm theo. Nhờ đó, nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền và đoàn kết thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới.

Kết quả sau 4 năm thực hiện, LLVT tỉnh đã tham gia trên 17 nghìn ngày công với nhân dân tu sửa và mở mới 1.200 km đường giao thông; tu sửa và làm mới 14 nhà văn hóa thôn, bản; 22 phòng học, 02 nhà công vụ cho giáo viên; xóa 50 nhà tạm, nhà dột nát trị giá trên 4 tỷ đồng; quyên góp ủng hộ quỹ vì người nghèo trên 280 triệu đồng; xây dựng 42 nhà tình nghĩa, nhà đồng trị giá trên 2,1 tỷ đồng; ủng hộ 05 tủ sách pháp luật và 350 đầu sách cho 2 huyện vùng cao huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải, phối hợp tổ chức tập huấn cho 70 lượt cán bộ thuộc 02 trạm y tế quân dân y kết hợp và nhân viên y tế thôn, bản. Tổ chức khám, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho 1.200 lượt người trị giá trên 500 triệu đồng; phối hợp mở 65 lớp hướng dẫn chuyển dịch cơ cấu kinh tế cho trên 3.800 lượt người; phối hợp củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của 34 tổ chức Đảng, 34 tổ chức chính quyền, 42 tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở. Những việc làm cụ thể của LLVT tỉnh  đã góp phần tích cực cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng NTM và đã có 18 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM.

Cán bộ, chiến sỹ dân quân huyện Văn Chấn tu sửa công trình đường bị sụt lún sau lũ.

Thượng tá Trần Đại Thắng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết thêm: Thời gian tới, Bộ CHQS tỉnh tiếp tục chỉ đạo LLVT tỉnh tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 36/2005 của Thủ tướng Chính phủ về “Tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới”. Tích cực tham gia có hiệu quả vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương; trên các lĩnh vực giao thông, thủy lợi, điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa, chợ, bưu điện, nhà ở dân cư theo tiêu chuẩn xây dựng NTM.

Tham gia vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển giao và áp dụng KHKT, nâng cao hiệu quả sản xuất, thu nhập của người dân, thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo ở địa phương. Tham gia có hiệu quả công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường; thực hiện các phong trào, công tác chính sách xã hội, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn hóa mới. Phối hợp tham gia xây dựng tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể cơ sở vững mạnh, địa phương vững mạnh toàn diện. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hệ thống chính trị ở cơ sở xã, phường, thị trấn”, gắn với thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; chăm lo xây dựng các tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; cơ quan, đơn vị, địa phương vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

 

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h