Tin Hoạt động >> Chăn nuôi và Thú y

Lục Yên hỗ trợ trên 300 cơ sở chăn nuôi theo Nghị quyết 69 của HĐND tỉnh

25/08/2023 09:06:40 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h