Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Trấn Yên bàn giải pháp phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn

25/08/2023 08:48:22 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h