Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Huyện Yên Bình kiểm tra, xử lý hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun

25/08/2023 08:46:29 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h