Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Yên Bái phát triển sản phẩm OCOP theo hướng sản xuất xanh

24/08/2023 02:49:37 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h