Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Tọa đàm "Chuyển đổi số - Chìa khóa hướng tới nền nông nghiệp hiện đại"

29/11/2022 03:32:01 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h