Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y

04/11/2022 02:36:33 Xem cỡ chữ Google
Ngày 07/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1780/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Thú y thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h