Tin Hoạt động >> Cải cách hành chính

Công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi

04/11/2022 02:27:01 Xem cỡ chữ Google
Ngày 12/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quyết định số 1337/QĐ-UBND Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực chăn nuôi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h