Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Công văn số 69: Chủ động ứng phó với mưa lớn trên địa bàn tỉnh Yên Bái

07/09/2022 03:30:56 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h