Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Ứng dụng chuyển đổi số trong hội chợ; xu hướng thực phẩm tương lai

06/09/2022 10:26:45 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h