Tin Hoạt động >> Chuyển đổi số

Khẩu hiệu hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022

06/09/2022 09:39:02 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h