Nông thôn mới >> Nông lâm nghiệp

Minh Quán về đích xã nông thôn mới kiểu mẫu

12/04/2022 04:19:41 Xem cỡ chữ Google
Đạt chuẩn xã nông thôn mới (NTM) vào năm 2018, Minh Quán tiếp tục giữ vững và nâng cao các tiêu chí một cách đồng bộ và trở thành xã NTM nâng cao vào năm 2021, hiện nay đang phấn đấu và đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí xã NTM kiểu mẫu.

Chăn nuôi gia cầm theo hướng hàng hóa đã và đang phát huy hiệu quả kinh tế rõ nét ở Minh Quán.

Như bao địa phương khác ở huyện Trấn Yên, Minh Quán bước vào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở xuất phát điểm thấp, nhưng với sự quyết tâm, đồng lòng, đoàn kết, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách và biết huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xã trong tổ chức thực hiện và thành công. 

Khi đạt chuẩn xã NTM năm 2018, Minh Quán đặc biệt chú trọng xây dựng và nâng cao các tiêu chí, đặc biệt chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi; xây dựng các giải pháp phát huy tiềm năng, lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. 

Xã xác định các cây trồng chủ lực, hình thành và phát huy hiệu quả các vùng phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa tập trung đã được quy hoạch; xây dựng phát triển sản xuất hàng hóa, mở rộng vùng sản xuất chuyên canh có giá trị cao, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Qua đó, xã đã xây dựng 43 mô hình sản xuất nông nghiệp, điển hình là chăn nuôi gia cầm quy mô từ 1.000 con đến 40.000 con/lứa, hình thành phát triển 225 ha quế hữu cơ. 

Bên cạnh đó, nhân dân trong xã phát triển 3 hợp tác xã (HTX), 28 tổ hợp tác (THT). Đơn cử, HTX Chăn nuôi và dịch vụ nông nghiệp MQ đã thu hút hàng chục xã viên, thành viên, THT tham gia và đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAHP với quy mô chăn nuôi 80.000 con/lứa, sản lượng đạt 190 tấn. HTX ký hợp đồng lao động với các thành viên HTX và cung cấp dịch vụ về việc làm, con giống, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y cũng như dịch vụ thú y, đồng thời bao tiêu hiệu quả sản phẩm cho các thành viên. 

Hay HTX nuôi ong lấy mật là một điển hình trong đổi mới sản xuất. Trước đây, các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát, tự cung tự cấp, nhưng nay 9 thành viên đã liên kết lại tham gia HTX, thường xuyên chăn nuôi trên 200 đàn ong, sản lượng đạt 1.800 lít/năm, sản phẩm xây dựng thương hiệu đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Đổi mới phương thức sản xuất đã tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa, dịch vụ có giá trị, tạo công ăn việc làm tại chỗ cho lao động địa phương, hình thành các chuỗi liên kết giá trị. 

Bên cạnh đẩy mạnh sản xuất, phát triển ngành nghề nông thôn, Minh Quán không ngừng đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn đáp ứng cho phát triển. Đặc biệt là mạng lưới giao thông liên xã, liên thôn đã được nhân dân đóng góp công sức làm mới, duy tu, sửa chữa, nâng cấp phục vụ cho sản xuất và nhu cầu dân sinh. 100% các trục đường được cứng hóa và có hệ thống biển báo cũng như đèn chiếu sáng đảm bảo cho nhân dân đi lại, sản xuất thuận tiện. 

Từ XDNTM đã tạo ra nhiều phong trào thi đua sâu rộng trong các thôn, xóm, khu dân cư tích cực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tạo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp từ nhà ra ngõ, từ ngõ ra đường. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, ý thức trách nhiệm của người dân được nâng lên, an ninh nông thôn được giữ vững.

XDNTM sát tình hình thực tế của địa phương, phù hợp xu thế phát triển, do vậy đời sống người dân được nâng lên rõ rệt, nếu như năm 2018 thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 36 triệu đồng thì nay đã đạt trên 52 triệu đồng/người/năm. 

Thực tiễn từ Minh Quán cho thấy, trong quá trình triển khai XDNTM, xã đã huy động mọi nguồn lực, nhất là phát huy nội lực, xác định người dân là chủ thể, đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, từng chương trình. Thực hiện tốt phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”. 

Theo Báo Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h