Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 10/2019

04/11/2019 08:18:57 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h