Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 01 - 15/10/2019

30/09/2019 10:10:31 Xem cỡ chữ Google

.

                                                                    

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h