Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Các báo cáo chính sách an toàn MT-XH tiểu dự án Sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái (WB8) đã được Ngân hàng thế giới thông qua

30/05/2019 08:45:31 Xem cỡ chữ Google

Dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) vay vốn của Ngân hàng Thế giới (WB) đã kỹ Hiệp định vay Cr. 5749VN ngày 8/4/2016 để Hỗ trợ thực hiện Chương trình Bảo đảm an toàn các hồ chứa nước thông qua sửa chữa, nâng cấp các đập ưu tiên, tăng cường năng lực quản lý, vận hành an toàn đập nhằm bảo vệ cho dân cư và cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội vùng hạ du cho 34 tỉnh thành trên cả nước, trong đó có tỉnh Yên Bái.

Tiểu dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập tỉnh Yên Bái do Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư, sửa chữa, nâng cao an toàn đập cho 16 hồ chứa trên địa bàn 14 xã, thị trấn thuộc 5 huyện gồm: Huyện Trấn Yên (xã Cường Thịnh và xã Y Can); huyện Văn Yên (xã Xuân Ái, Yên Phú, An Thịnh và xã Yên Hợp); huyện Lục Yên (xã Minh Xuân và xã Mường Lai); huyện Văn Chấn (xã Phù Nham, xã Thượng Bằng La và thị trấn Nông trường Nghĩa Lộ); huyện Yên Bình (xã Tích Cốc, Xuân Lai và xã Vũ Linh);

Tiểu dự án thực hiện sửa chữa, nâng cao an toàn đập cho 16 hồ chứa gồm: 02 hồ của huyện Trấn Yên: Hồ Tự Do, hồ Chóp Dù; 05 hồ của huyện Văn Yên: Khe Vải, Khe Dứa, Khe Chinh, Khe Hóp, Khe Ngang; 03 hồ của huyện Lục Yên: Làng Át, Tặng An, Roong Đen; 03 hồ của huyện Yên Bình: Gốc Nhội, Khe Hoài, Hang Luồn; 03 hồ của huyện Văn Chấn: Phù Nham, Ngông trường Nghĩa Lộ, Thôn 26. Kinh phí thực hiện dự án được phân bổ tại quyết định 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT là:  304.650 triệu đồng (Trong đó: Phần vốn vay của WB là 288.675 triệu đồng; phần vốn đối ứng là 15.975 triệu đồng).

Theo yêu cầu của nhà tài trợ, Tiểu dự án phải lập các Báo cáo chính sách an toàn môi trường, xã hội: Báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội (ESIA); Báo cáo Kế hoạch hành động tái định cư (RAP); Báo cáo đánh giá xã hội (SA); Báo cáo kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số (EMDP). Tháng 1/2019, các Báo cáo chính sách an toàn môi trường, xã hội do Viện nước tưới tiêu và môi trường lập đã được ngân hàng Thế Giới (WB) thông qua.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái xin đăng tải các Báo cáo trên để các cấp chính quyền và người dân chủ động tiếp cận được thông tin về Dự án và các chính sách môi trường – xã hội theo yêu cầu của WB./.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h