Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/5/2019

20/05/2019 03:11:57 Xem cỡ chữ Google

.

                                                                                      Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT

Sản phẩm

Thành Phố Yên Bái

Huyện 

Lục Yên

Huyện 

Văn Yên

TX. Nghĩa Lộ

Huyện Mù Cang Chải

1

Gạo Chiêm hương

15.000

14.500

16.000

15.000

16.000

2

Gạo Séng Cù

23.000

22.500

23.500

22.500

25.000

3

Gạo Tám thơm

16.000

15.000

15.000

15.500

-

4

Dưa bở

15.000

12.000

12.000

12.000

15.000

5

Dưa lê

15.000

15.000

13.000

13.000

15.000

6

Mận Bắc Hà

40.000

35.000

35.000

35.000

40.000

7

Lạc củ tươi

18.000

16.500

16.000

17.000

20.000

8

Cà chua

20.000

20.000

20.000

22.000

25.000

9

Chanh

35.000

30.000

30.000

30.000

35.000

10

Nấm sò tươi

40.000

35.000

35.000

35.000

-

11

Thịt bò thăn

270.000

260.000

260.000

260.000

270.000

12

Thịt bò bắp hoa

260.000

250.000

250.000

250.000

250.000

13

Thịt lợn hơi

31.000

35.000

32.000

32.000

35.000

14

Sườn

80.000

80.000

80.000

85.000

90.000

15

Thịt lợn mông sấn

75.000

85.000

80.000

80.000

90.000

16

Thịt lợn ba chỉ

80.000

80.000

80.000

80.000

90.000

17

Thịt vai

85.000

85.000

80.000

80.000

90.000

18

Giò lụa

130.000

120.000

120.000

125.000

140.000

19

Chim câu (con)

65.000

65.000

60.000

60.000

-

20

Gà ta hơi

110.000

110.000

120.000

110.000

130.000

21

Ngan hơi

70.000

65.000

65.000

65.000

70.000

22

Vịt hơi

60.000

65.000

70.000

70.000

75.000

23

Gà nuôi công nghiệp hơi

70.000

75.000

70.000

65.000

80.000

24

Trứng vịt

2.500

2.300

2.300

2.300

3.000

25

Trứng gà ta

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

26

Cá trắm cỏ> 2kg

75.000

70.000

70.000

75.000

80.000

27

Cá rô phi đơn tính >1 kg

45.000

50.000

45.000

45.000

50.000

28

Cá chép > 1kg

65.000

70.000

60.000

60.000

65.000

29

Quế thanh khô loại 1

-

-

45.000

-

-

30

Tinh dầu quế (lít)

-

-

700.000

-

 

Theo Trung Tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h