Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Thông báo và dự báo khí hậu số tháng 2 năm 2019

04/03/2019 10:02:42 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h