Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Mở rộng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng

19/12/2018 02:08:46 Xem cỡ chữ Google

Hội nghị triển khai chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản ngân hàng tại Bảo Ái huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái

Nhằm thúc đẩy trả tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) qua tài khoản ngân hàng (TKNH). Năm 2018, tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ) thông qua Chương trình bảo tồn, sử dụng bền vững, đa dạng sinh học lâm nghiệp và dịch vụ hệ sinh thái ở Việt Nam đã hỗ trợ và phối hợp với Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái triển khai thí điểm trả tiền DVMTR qua TKNH tại xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải tỉnh Yên Bái. Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm trả tiền DVMTR qua TKNH tại Mù Cang Chải đã khẳng định tính khả thi của phương thức này và giúp cải thiện đáng kể tính minh bạch, an toàn và hiệu quả trong quá trình tổ chức trả tiền DVMTR.

Trong 2 tháng 11 và 12 năm 2018 Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh phối hợp với Ngân hàng công thương chi nhánh Yên Bái, Ủy ban nhân dân, Hạt Kiểm lâm huyện Yên Bình, Lục Yên tiếp tục mở rộng chi trả tiền qua tài khoản ngân hàng. Quỹ đãtổ chức 19hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả DVMTR và triển khai chi trả tiền DVMTR thông qua tài khoản tiền gửi ngân hàng. Thông qua đó đã mở đượcgần 250 tài khoản cá nhân và200 tài khoản chung cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân,cộng đồng dân cư thôn bản, các tổ chức chính trị xã hội, UBND tại xã 2 huyện Yên Bình và Lục Yên.

Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h