Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Hội nghị công bố các quyết định và bàn giao nguyên trạng Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái

05/07/2018 10:01:24 Xem cỡ chữ Google

.

Ngày 04/7/2018, được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ủy quyền, Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái tổ chức Hội nghị công bố các quyết định và bàn giao nguyên trạng Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái.

Hội nghị đã lần lượt công bố các quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc thành lập Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái (Quyết định số 822/QĐ-UBND ngày 30/5/2018) và các quyết định bổ nhiệm nhân sự lãnh đạo Ban QLDA (Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 bổ nhiệm Giám đốc Ban QLDA; Quyết định số 1153/QĐ-UBND và Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 bổ nhiệm các Phó Giám đốc Ban QLDA).

Tại Hội nghị đã tổ chức lễ bàn giao nguyên trạng Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT về Ban QLDA Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và PTNT tỉnh Yên Bái.

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h