Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018

03/07/2018 03:14:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 03/7/2018, Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Dự hội nghị có Lãnh đạo các Sở, ngành: Kế hoạch – Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Cục Thống kê; Lãnh đạo UBND, phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng Kinh tế) các huyện, thị xã, thành phố; Lãnh đạo các phòng, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT. Hội nghị do Đồng chí Trần Thế Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì. 

Đồng chí Trần Thế Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì Hội nghị

Hội nghị tập trung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xây dựng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018 của Ngành Nông nghiệp và PTNT.

Tại Hội nghị, Đồng chí Trần Thế Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh - Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT phát biểu kết luận: Đánh giá cao những kết quả đã đạt được 6 tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn cuối năm. Cụ thể: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè thu, vụ Đông 2018; tiếp tục triển khai và thực hiện Đề án tái cơ cấu, đồng thời đề xuất sửa đổi bổ sung một số hạng mục để phù hợp với tình hình mới; tập trung thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới; rà soát sắp xếp lại tổ chức bộ máy và cơ cấu lại biên chế theo hướng tinh gọn, hiệu quả.

Phần cuối Hội nghị, Sở Nông nghiệp và PTNT dành thời gian gặp mặt, chia tay các cán bộ nguyên là lãnh đạo các phòng, các đơn vị thuộc Sở được nghỉ chế độ hưu trí theo quy định.

 

Các đồng chí lãnh đạo Sở chia tay các đồng chí cán bộ nghỉ hưu

 

BAN BIÊN TẬP

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h