Tin Hoạt động >> Lâm nghiệp

Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

08/06/2018 10:48:04 Xem cỡ chữ Google

Ngày 31/5/2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái  và Công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng tổ chức ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, đưa tổng số từ 21 lên 22 nhà máy thủy điện thực hiện chính sách chi trả DVMTR thuộc lưu vực nội tỉnh.

Ảnh: Ông Tô Xuân Quý, Giám đốc Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng và Ông Trương Văn Phúc, Giám đốc Công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR

Công ty cổ phần phát triển thủy điện Ma Lừ Thàng là đơn vị sử dụng  DVMTR có nhà máy thủy điện Ma Lừ Thàng tại bản Zế Su Phình, xã Zế Su Phình, huyện Mù Cang Chải - Tỉnh Yên Bái với công suất 3MW, thời gian Công ty chính thức phát điện thương mại trong tháng 6/2018, dự kiến sản lượng điện thương phầm đạt 4 triệu Kwh/năm, theo tính toán mỗi năm nhà máy thủy điện Ma Lừ Thàng sẽ chi trả ủy thác tiền DVMTR thông qua Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh khoảng 144 triệu/năm.

(ảnh: Trao  hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR)

                                              Theo Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h