Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Mẫu và phụ lục theo Công văn 318 - SNN

04/04/2018 10:28:57 Xem cỡ chữ Google
.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h