Nông thôn mới >> Kinh tế

Trấn Yên quyết tâm có thêm 4 xã hoàn thành xã nông thôn mới trong năm 2017

08/03/2017 09:36:06 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Năm 2016, có 3 xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới (NTM) gồm: Nga Quán, Bảo Hưng, Đào Thịnh, nâng tổng số xã được công nhận đạt tiêu chí NTM của huyện lên 6 xã; Năm 2017, huyện Trấn Yên đã đề ra nhiều giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phấn đấu có thêm 4 xã đạt nông thôn mới.

Trấn Yên tích cực kiên cố hóa mạng lưới giao thông nông thôn (ảnh minh họa)

Trên cơ sở đánh giá các tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) sửa đổi, bổ sung tại các địa phương, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Trấn Yên đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu đưa 4 xã Minh Quân, Vân Hội, Hưng Khánh và Hưng Thịnh đạt chuẩn NTM năm 2017, bởi các xã này đã đạt từ 11-14 tiêu chí NTM. Các ngành chuyên môn của huyện đã chủ động phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát, đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch, xác định rõ các công việc, biện pháp, giải pháp cụ thể để tổ chức thực hiện hoàn thành các tiêu chí. Rà soát, điều chỉnh Đồ án quy hoạch, Đề án xây dựng NTM cấp xã; triển khai các chính sách hỗ trợ sản xuất theo quy định; tổ chức lập hồ sơ, thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán nguồn vốn triển khai thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Bên cạnh đó, 4 xã: Minh Quân, Vân Hội, Hưng Khánh và Hưng Thịnh đã kiện toàn Ban chỉ đạo, Ban quản lý và Ban phát triển ở các thôn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên phụ trách các thôn, các tiêu chí NTM; tổ chức hội nghị quân dân chính để phổ biến kế hoạch của huyện và phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM” tới toàn thể nhân dân trên địa bàn. Huy động việc giải phóng mặt bằng và huy động nhân dân đóng góp kinh phí để thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng.

Để đạt 4 xã đạt NTM vào cuối năm nay, Trấn Yên đề ra nhiều giải pháp thực hiện, trọng tâm đó là giữ vững và nâng cao các tiêu chí đã đạt, đối với các tiêu chí chưa đạt cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân bằng những hình thức phù hợp với từng địa phương; rà soát, phối hợp với các ngành chức năng phân kỳ và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí; tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư hạ tầng cơ sở còn thiếu và yếu, cùng với đó các địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí khó duy trì bởi các yếu tố khách quan, như: tiêu chí về môi trường, thu nhập, hệ thống chính trị, tiếp cận pháp luật, quốc phòng và an ninh… thành lập đoàn đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí, tổ chức hội nghị xin ý kiến các ngành và nhân dân trên địa bàn xã, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhân xã đạt chuẩn nông thôn mới theo kế hoạch đề ra./.

 

Theo Cổng TTĐT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h