Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái tổ chức họp Hội đồng quản lý thường kỳ quý IV năm 2018

15/11/2018 10:44:21 Xem cỡ chữ Google

.

Ngày 8/11/2018, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp Hội đồng quản lý thường kỳ quý IV năm 2018, báo cáo nhiệm vụ 10 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì phiên họp.

Trong 10 tháng đầu năm 2018, Ban điều hành Quỹ đã tham mưu nhiều văn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Công tác rà soát, đàm phán ký kết hợp đồng với 06 hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR, gồm: Công ty Cổ phần Noong Phai (có nhà máy thủy điện Noong Phai tại xã Phúc Sơn huyện Văn Chấn, công suất 21,5 Mw); Công ty Cổ phần thủy điện Trạm Tấu (có nhà máy thủy điện Trạm Tấu tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, công suất 30 Mw) và Công ty cổ phần phát triển điện Ma Lừ Thàng (có nhà máy thủy điện Ma Lừ Thàng tại xã Zế Su Phình huyện Mù Cang Chải, công suất 03 Mw); Ban quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu (Nhà máy thủy điện và nhà máy nước sạch suối Tung) và Công ty cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên (Nhà máy nước sạch đập Làng Át) đưa tổng số 24 Công ty, đơn vị đã ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR trên địa bàn tỉnh với 27 hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR (có 3 đơn vị ký 2 hợp đồng ủy thác là Công ty CPĐTXD và PT Trường Thành; Công ty TNHH Xuân Thiện và Ban quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu).

Công tác thu, chi tiền DVMTR đã được đẩy mạnh, chi trả tiền DVMTR năm 2017 cho các chủ rừng 66.737,6 triệu đồng; số thu tiền DVMTR đến hết 31/10/2018 Quỹ đã tiếp nhận 121.735,3 triệu đồng, đạt 109,1% kế hoạch;chi tạm ứng tiền DVMTR năm 2018 là 9.916,35 triệu đồng.

Tiếp nhận 1.316,7 triệu đồng tiền trồng rừng thay thế, từ các Dự án Thủy điện Làng Bằng, Thủy điện Ma Lừ Thàng, Thủy điện Noong Phai; Dự án đầu tư khai thác, chế biến quặng Chì, Kẽm xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải và Dự án đầu tư xây dựng công trình khai thác mỏ Chì, Kẽm xã Cao Phạ, huyện Mù Cang Chải. Tổng số tiền trồng rừng thay thế lũy kế từ năm 2015 đến nay là 7.574,8 triệu đồng, trong đó đã có kế hoạch chi 5.447,1 triệu đồng cho trồng 120,3 ha rừng phòng hộ tại 2 huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

Thực hiện thí điểm chi trả tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng tại xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải với 145 tài khoản đã được mở; tiếp tục nhân rộng tại huyện Mù Cang Chải, Yên Bình, Lục Yên với số lượng tài khoản dự kiến là 1.129 tài khoản làm cơ sở tổng kết, đánh giá trước khi thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh vào năm 2019.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, xây dựng và đưa trang thông tin điện tử vào hoạt động.

Với thời gian còn lại 2 tháng cuối năm 2018, đồng chí Nguyễn Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ yêu cầu tập trung đôn đốc các cơ sở sử dụng DVMTR nội tỉnh nghiêm túc thực hiện nộp tiền DVMTR theo quy định; xây dựng kế hoạch năm 2019 đảm bảo sát tình hình thực tế; kiểm tra, xác định diện tích rừng đủ điều kiện chi trả DVMTR làm căn cứ xác định đơn giá chi trả tiền DVMTR năm 2018 trên địa bàn toàn tỉnh…

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h