Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng

22/10/2018 02:16:24 Xem cỡ chữ Google

Thực hiện Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, công tác rà soát các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR) làm cơ sở để đàm phán, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR là nhiệm vụ trọng tâm của Quỹ. Trong tháng 9, 10 năm 2018 Quỹ đã tổ chức ký hợp đồng ủy thác chi trả DVMTR với 2 đơn vị sử dụng DVMTR là Công ty cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên và Ban quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu.

Công ty cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên là đơn vị sử dụng  DVMTR, đóng tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái với công suất 330.000 m3/năm, thời gian Công ty bắt đầu chi trả tiền DVMTR ủy thác từ 01/7/2018.

Ảnh: Ký kết hợp đồng giữa Quỹ với Công ty cổ phần nước sạch và môi trường Lục Yên (ngày 24/9/2018)

Ban Quản lý dịch vụ công cộng huyện Trạm tấu, địa chỉ tại Khu 2, thị trấn Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, với nhà máy nước sạch và nhà máy thủy điện Nậm Tung, công suất 1.500m3/ngày đêm, thời gian thực hiện ủy thác tiền DVMTR từ 01/10/2018; với nhà máy thủy điện Nậm Tung công suất 85 KW/h, thời gian ủy thác từ 01/01/2011 và được thực hiện ngay tháng tháng 10/2018.

Ảnh: Ký kết hợp đồng giữa Quỹ với Ban quản lý các dịch vụ công cộng huyện Trạm Tấu (ngày15/10/2018)

Theo quy định tại nghị định số 147/2016/NĐ-CP ngày 02/11/2016 của Chính phủ áp dụng mức chi trả tiền DVMTR đối với cơ sở sản xuất nước sạch 52 đồng/m3 nước thương phẩm và mức chi trả đối với cơ sở sản xuất thủy điện 36 đồng/Kwh điện thương phẩm. Việc thực hiện tốt công tác ký kết hợp đồng ủy thác chi trả tiền DVMTR là nhiệm vụ hết sức quan trọng góp phần tăng nguồn thu tiền DVMTR, tạo điều kiện tăng đơn giá chi trả DVMTR, giúp người dân có thêm thu nhập từ việc bảo vệ rừng và phát triển rừng, từng bước thực hiện xã hội hóa nghề rừng được tốt hơn./.

Nguồn: Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h