Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Bảng tin giá cả thị trường nông sản từ ngày 15 - 30/10 năm 2018

16/10/2018 09:07:47 Xem cỡ chữ Google

.

                                                                                       Đồng/Kg (Áp dụng cho sản phẩm loại 1)

TT

Sản phẩm

Thành phố Yên Bái

Huyện 

Lục Yên

Huyện Văn Yên

TX. 

Nghĩa Lộ

Huyện Mù Cang Chải

1

Thóc Séng Cù

15.000

14.500

14.000

15.000

-

2

Thóc Chiêm Hương

9.000

8.500

8.500

8.000

-

3

Gạo Chiêm hương

15.000

15.500

16.000

15.000

15.000

4

Gạo nếp cẩm

47.000

45.000

45.000

50.000

55.000

5

Gạo Séng Cù

22.000

22.000

23.000

22.000

20.000

6

Nếp Tú lệ

45.000

43.000

45.000

40.000

42.000

7

Mộc nhĩ khô

140.000

140.000

120.000

130.000

150.000

8

Táo mèo đồi thông

25.000

25.000

23.000

25.000

20.000

9

Bưởi Đại minh

15.000

15.000

15.000

20.000

-

10

Thanh long ruột trắng

15.000

15.000

12.000

10.000

15.000

11

Khoai sọ tím lục yên

20.000

18.000

18.000

-

-

12

Bí đỏ

15.000

15.000

12.000

15.000

20.000

13

Rau cải ngọt

15.000

12.000

15.000

15.000

20.000

14

Bí xanh

8.000

10.000

10.000

8.000

10.000

15

Thịt bò

250.000

240.000

250.000

250.000

250.000

16

Thịt lợn hơi

50.000

54.000

55.000

53.000

54.000

17

Thịt lợn mông sấn

110.000

110.000

110.000

110.000

110.000

18

Thịt lợn ba chỉ

100.000

100.000

100.000

100.000

95.000

19

Gà ta hơi

120.000

120.000

110.000

110.000

130.000

20

Gà Công nghiệp hơi

65.000

70.000

70.000

65.000

90.000

21

Vịt hơi

65.000

65.000

70.000

70.000

80.000

22

Ngan hơi

60.000

65.000

65.000

65.000

80.000

23

Trứng gà ta

5.000

4.000

5.000

4.000

5.000

24

Trứng vịt

3.500

3.500

4.000

3.500

3.500

25

Cá trắm > 2kg

70.000

65.000

70.000

70.000

75.000

26

Cá chim>1 kg

45.000

45.000

42.000

45.000

55.000

27

Cá rô phi đơn tính >1 kg

45.000

40.000

45.000

45.000

50.000

28

Cá chép > 1kg

65.000

65.000

60.000

60.000

65.000

29

Cá trôi >1kg

55.000

60.000

55.000

55.000

60.000

30

Tinh dầu quế (lít)

-

-

600.000

-

-

                                                          Theo Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h