Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng họp phiên thường kỳ quý III năm 2018

07/09/2018 10:15:57 Xem cỡ chữ Google

Toàn cảnh phiên họp

Ngày 31 tháng 8 năm 2018, Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái họp phiên thường kỳ Quý III để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2018. Dự và chủ trì hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Khánh - UV BCH đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng; cùng các thành viên trong Hội đồng quản lý Quỹ; Ban điều hành, lãnh đạo văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các thành viên tham gia phiên họp

Trong 8 tháng đầu năm 2018, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã thực hiện ký kết mới được 03 hợp đồng ủy thác chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng với 3 đơn vị thủy điện đưa tổng số hợp dồng ủy thác từ 21 lên 24 đơn vị sử dụng dịch vụ môi trường rừng ủy thác chi trả tiền DVMTR thông qua Quỹ.

Tính đến 15/8/2018, đã tiếp nhận 47.407,7 triệu đồng tiền dịch vụ môi trường rừng đạt 42.5% so với kế hoạch năm 2018, trong đó thu nội tỉnh 16.407,7 triệu đồng đạt 51.7% so với kế hoạch, chủ yếu thu từ các cơ sở sản xuất kinh doanh thủy điện và từ các cơ sở sản xuất kinh doanh nước sạch. Đã hoàn thành công tác chi trả, thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2017 cho các chủ rừng trên địa bàn tỉnh, số tiền chi trả 66.737,6 triệu đồng, đạt 99.4% so với kế hoạch. Chi tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho lâm trường Văn Chấn 300 triệu đồng.

Về thu tiền trồng rừng thay thế, 8 tháng đầu năm Quỹ đã tiếp nhận 896,9 triệu đồng, lũy kế tiền trồng rừng thay thế từ năm 2015 đến nay trên 7.153,8 triệu đồng. Đã chi cho trồng, chăm sóc 120,3 ha tại huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải là 5.447,1 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn các huyện, thị xã; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như ký hợp đồng với Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng các tin bài, phóng sự phát sóng trên truyền hình Yên Bái, đưa trang thông tin điện tử Quỹ chính thức đi vào hoạt động, in ấn các sản phẩm truyền thông và các poster tuyên truyền về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tổ chức 3 hội nghị tập huấn thực hiện chính sách chi trả DVMTR

Triển khai thí điểm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng qua tài khoản ngân hàng tại xã Dế Xu Phình huyện Mù Cang Chải, kết quả đã mở được 145 tài khoản tiền gửi ngân hàng cho các hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng thôn bản nhận khoán bảo vệ rừng từ Ban quản lý rừng phòng hộ, Ban quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh.

Ngoài ra Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái đã tập trung làm tốt công tác tham mưu cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định và nhiều văn bản thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, tạo nền tảng pháp lý cho việc thực thi chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh.

 Để phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian 4 tháng cuối năm Hội đồng quản lý Quỹ tập trung chỉ đạo Ban điều hành Quỹ thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục rà soát, ký kết hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời tăng cường đôn đốc các cơ sở sử dụng dịch vụ môi trường  rừng nghiêm túc thực hiện nộp tiền dịch vụ môi trường rừng đảm bảo theo quy định và hợp đồng ủy thác đã ký kết; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, xây dựng nội dung, in ấn, phát hành các sản phẩm truyền thông đảm bảo thiết thực, hiệu quả; Xây dựng kế hoạch thu, chi tiền DVMTR năm 2019 đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành; Hoàn thiện các thủ tục pháp lý có liên quan đảm bảo thực hiện dự án lập bản đồ chi trả DVMTR theo đúng các quy định hiện hành; Tạm ứng, thanh toán tiền DVMTR, tiền trồng rừng thay thế và thực hiện các chương trình dự án kịp thời, đúng đối tượng, theo quy định.

Phát biểu Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Khánh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ biểu dương, ghi nhận kết quả đạt được và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng ban điều hành Quỹ đã tổ chức, triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ 8 tháng  đầu năm 2018. Đồng thời đồng chí cũng nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 4 tháng cuối năm, tập trung thực hiện tốt công tác thu tiền dịch vụ môi trường rừng hoàn thành tốt kế hoạch năm.

Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h