Tin Hoạt động >> Nông lâm nghiệp

Hội nghị giao ban thường kỳ ngày 29/8/2018

05/09/2018 07:51:10 Xem cỡ chữ Google

Ngày 29/8/2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị giao ban thường kỳ. Tại hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, 8 tháng và triển khai kế hoạch, nhiệm vụ tháng 9 năm 2018.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Đồng chí Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ trì hội nghị, phát biểu kết luận

Đồng chí Trần Thế Hùng, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Chủ trì hội nghị, phát biểu kết luận và yêu cầu toàn ngành cần tập trung vào một số vấn đề trọng tâm. Cụ thể: Quán triệt và triển khai Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số nội dung chủ yếu cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới tỉnh Yên Bái đến năm 2020; đề xuất điều chỉnh Nghị quyết 15/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 về việc ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020; rà soát các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018, phấn đấu giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2018 đạt trên 6.921 tỷ đồng (tập trung vào sản lượng, giá trị đầu đàn gia súc, lúa chất lượng cao…); chủ động chỉ đạo, hướng dẫn sản xuất và tích cực tổ chức thực hiện để hoàn thành 08 chỉ tiêu chủ yếu, đồng thời đảm bảo kế hoạch thực hiện 08 mô hình đề án tái cơ cấu theo kế hoạch; tổ chức sơ kết vụ Mùa, triển khai vụ Đông; phát triển hợp lý đầu đàn gia súc, gia cầm; phòng cháy chữa cháy rừng; theo dõi tình hình thời tiết, cảnh báo thiên tai; phấn đấu hoàn thành 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu và công nhận các xã hoàn thành nông thôn mới năm 2018; đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, hoàn thành kế hoạch giải ngân; thực hiện Kế hoạch số 43, 44/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết 18, 19-NQ/TW về sắp xếp tổ chức, bộ máy, biên chế các đơn vị.

Ban biên tập Sở Nông nghiệp và PTNT Yên Bái

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h